หอเกียรติยศ - เวิลด์ 117

อันดับผู้เล่นสูงสุด

นักยึดครอง

เป็นเจ้าของ 1000 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
ULTRAFUSE
วันที่ 11.02.2021 เวลา 03:44

เป็นเจ้าของ 500 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
ULTRAFUSE
วันที่ 22.01.2021 เวลา 07:00

เป็นเจ้าของ 250 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
ULTRAFUSE
วันที่ 07.01.2021 เวลา 14:16

เป็นเจ้าของ 100 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
ULTRAFUSE
วันที่ 27.12.2020 เวลา 00:48

เป็นเจ้าของ 2 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
mi3je
วันที่ 19.11.2020 เวลา 13:34

นักทำคะแนน

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 10.000.000 คะแนน
ULTRAFUSE
วันที่ 25.02.2021 เวลา 09:22

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 5.000.000 คะแนน
ULTRAFUSE
วันที่ 28.01.2021 เวลา 22:24

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 1.000.000 คะแนน
ULTRAFUSE
วันที่ 03.01.2021 เวลา 04:02

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 10.000 คะแนน
Red Sparrow
วันที่ 21.11.2020 เวลา 19:43

ผู้เชี่ยวชาญสนามรบ

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 100.000.000
ULTRAFUSE
วันที่ 05.04.2021 เวลา 00:10

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 25.000.000
Nocturne
วันที่ 13.02.2021 เวลา 09:56

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 5.000.000
ULTRAFUSE
วันที่ 20.01.2021 เวลา 15:34

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 10.000
Swissrage
วันที่ 19.11.2020 เวลา 00:58

รางวัลประจำวันจาก 2021-06-19

สุดยอดผู้โจมตีประจำวัน
roobban

สุดยอดผู้ป้องกันประจำวัน
Acidfeir

ผู้สนับสนุนประจำวัน
zidrox

นักปล้นสะดมประจำวัน
Chuunks

นักปล้นสะดมประจำวัน
Chuunks

นักเก็บรวบรวมประจำวัน
johann kari

นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ประจำวัน
Old-Sadao