เวิลด์ 117 สถิติ

จำนวนผู้เล่น: 834
หมู่บ้านทั้งหมด: 49.216 (59.01 ต่อผู้เล่น)
หมู่บ้านของผู้เล่น: 48.909
หมู่บ้านคนเถื่อน: 307
หมู่บ้านโบนัส: 5.433
สถานะเซิร์ฟเวอร์: เปิด
ระยะเวลาทำงานของเซิร์ฟเวอร์: 221 วัน
ผู้เล่นออนไลน์: 41
ข้อความที่ถูกส่ง: 96.491 (115.70 ต่อผู้เล่น)
โพสต์ในฟอรัม: 60.964 (73.10 ต่อผู้เล่น)
การเคลื่อนกองกำลัง: 34.658 (41.56 ต่อผู้เล่น)
ความเคลื่อนไหวทางการค้า: 23.515 (28.20 ต่อผู้เล่น)
จำนวนเผ่า: 198
จำนวนผู้เล่นในเผ่า: 650
คะแนนทั้งหมด: 484.205.577 (580.582 ต่อผู้เล่น, 9.838 ต่อหมู่บ้าน)
ทรัพยากรทั้งหมด:
 • 8.216.382.475
 • 6.645.982.364
 • 10.005.301.787
กองกำลังทั้งหมด:
 • 125,673 ล้าน
 • 74,760 ล้าน
 • 114,214 ล้าน
 • 54,366 ล้าน
 • 9,786 ล้าน
 • 53,354 ล้าน
 • 1,528 ล้าน
 • 23,555 ล้าน
 • 6,689 ล้าน
 • 5,031 ล้าน
 • 1.994
 • 7.810
กองกำลังเฉลี่ยต่อผู้เล่น:
 • 150687
 • 89640
 • 136948
 • 65187
 • 11734
 • 63974
 • 1832
 • 28244
 • 8020
 • 6033
 • 2
 • 9
กองกำลังเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน:
 • 2554
 • 1519
 • 2321
 • 1105
 • 199
 • 1084
 • 31
 • 479
 • 136
 • 102
 • 0
 • 0
ผู้เล่นใหม่ล่าสุด: Whatme
เผ่าใหม่ล่าสุด: Twucks

ข้อมูลเหล่านี้ถูกอัปเดทล่าสุด: วันนี้เวลา 21:18